Coronaviruset

Idag är vi många som är oroliga, stannar upp och avvaktar framtida planering. Därför är det viktigt för oss att berätta för er hur vi hanterar de olika riskfaktorerna på Villa Soludden. Säkerheten och tryggheten för våra gäster och medarbetare är alltid vår högsta prioritet.

 

Vi följer dagligen utvecklingen noga och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

På plats följer vi även direktiven från livsmedelsverket

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/branschriktlinjer/visitas-branschriktlinjer-for-restauranger.pdf

 

Några exempel på detta är:

 

– Undvik närkontakt.

– Tvätta och sprita händerna hela tiden.

– Inga smycken, klockor, etc.

– Alla råvaror hanteras med skyddshandskar och extra tillförsikt.

 

Vi har även installerat den senaste luftreningstekniken från Blue Air, som förhindrar spridning och reproduktion av luftburna bakterier.

 

Vi har handsprit, skyddshandskar och engaångsservetter tillgängligt för alla som önskar.

 

 

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

 

– Regeringens beslut att smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid-19 innebär att Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare vid behov kan vidta extraordinära smittskyddsåtgärder.

 

– Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. För Polismyndigheten innebär beslutet att myndigheten ska ta hänsyn till förbudet i sin handläggning och kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs med fler deltagare än tillåtet.

 

Allmän sammankomst

 

Med allmän sammankomst avses:

– Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet

– föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning

– sammankomster som hålls för religionsutövning

– teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk

– andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

 

Offentlig tillställning

 

Med offentlig tillställning avses:

– tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning

– danstillställningar

– tivolinöjen och festtåg

– marknader och mässor

– andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

 

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet och således inte heller Villa Soludden

 

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

 

Läs mer på Regeringens hemsida

 

Övrigt

Samtliga av våra leverantörer är IP Certifierade

 

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels – och prydnadsväxtbranschen. Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga.

 

Utöver detta så bedriver vi villan som vanligt, med vår vision att skapa en hemma-hos känsla med mycket värme och personlig service. Som alltid tar vi endast EN grupp i taget och max 34 personer övernattande. På så sätt har vårt städteam möjlighet att enkelt desinficera alla de utsatta ytorna efter varje besök. Detta sker givetvis även under gästens vistelse.

 

Vi ser fram emot en underbar vår och sommar tillsammans med er!

 

 

Hälsningar,
Daniel Arlycke
Hotellchef  & VD
0735-412756