Bokningsvillkor

Allmänna bokning- och avbokningsregler för arrangemang på Villa Soludden

  • Vi följer SHR:s avbokningsregler. Vid avbokning senare än 8 veckor före konferensen/eventet debiteras 50% av det avtalade priset för all inclusive-paket, hel- och halvpension, konferenslokaler och måltider eller andra paket. Allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas. Vid avbeställning senare än 6 veckor före konferensen debiteras 75% av det avtalade priset och vid avbeställning senare än 4 veckor före konferensen debiteras 100%, allt dock i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

Ansvar/Betalningsvillkor

  • Senast 2 veckor innan eventet tar plats stämmer kund och leverantör av med antal personer som slutligen minst ska faktureras. Fakturan postas/emailas vanligtvis 2 veckor innan konferensen och förfaller vanligtvis 2 veckor efter konferensen.

För bekräftelse av bokning gäller

  • Bekräftelsemail från kunden med kundens faktureringsuppgifter alt.
  • Digital signering via SCRIVE.